DONEGAL Sp.  o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Internacjonalizacja firmy Donegal sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”.

Do celów projektu należy zwiększenie aktywności gospodarczej Spółki na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny.

 

Celem misji gospodarczych jest nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami zagranicznym w Turcji, Portugalii oraz w Bośni i Hercegowinie.

 

W ramach projektu Spółka zamierza wdrożyć opracowany model biznesowy związany
z wprowadzeniem oferowanych przez Donegal Sp. z o.o. akcesoriów kosmetycznych i lakierów do paznokci na następujące rynki zagraniczne: Portugalia, Turcja, Bośnia i Hercegowina.

 

Wartość projektu:  413 980.05 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  293 080.00 PLN